Grijači

HEATSCOPE Spot crna 1600W, IP44
zaštita: IP44 - zaštićen od čvrstih objekata do 1 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 1600W, 7,83Aboja ispreda: crnaboja kučišta: titanosnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + dva ručna prekidača za dve snagi (100% 1li 50%)plus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 50%)18,4 cm  60 cm  8,2 cm 3,5 kg
570,59 €
HEATSCOPE Spot bijela 1600W, IP44
zaštita: IP44 - zaštićen od čvrstih objekata do 1 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 1600W, 7,83Aboja ispreda: bijelaboja kučišta: bijelaosnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + dva ručna prekidača za dve snagi (100% 1li 50%)plus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 50%)18,4 cm  60 cm  8,2 cm 3,5 kg
637,82 €
HEATSCOPE Spot crna 2200W, IP44
zaštita: IP44 - zaštićen od čvrstih objekata do 1 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 2200W, 9,57Aboja ispreda: crnaboja kučišta: titanosnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + dva ručna prekidača za dve snagi (100% 1li 50%)plus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 50%)18,4 cm  67 cm  8,2 cm  4 kg
621,01 €
HEATSCOPE Spot bijela 2200W, IP44
zaštita: IP44 - zaštićen od čvrstih objekata do 1 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 2200W, 9,57Aboja ispreda: bijelaboja kučišta: bijelaosnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + dva ručna prekidača za dve snagi (100% 1li 50%)plus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 50%)18,4 cm  67 cm  8,2 cm  4 kg
670,59 €
HEATSCOPE Spot crna 2800W, IP44
zaštita: IP44 - zaštićen od čvrstih objekata do 1 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 2800W, 12,17Aboja ispreda: crnaboja kučišta: titanosnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + dva ručna prekidača za dve snagi (100% 1li 50%)plus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 50%)18,4 cm  81 cm  8,2 cm 4,5 kg
646,22 €
HEATSCOPE Spot bijela 2800W, IP44
zaštita: IP44 - zaštićen od čvrstih objekata do 1 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 2800W, 12,17Aboja ispreda: bijelaboja kučišta: bijelaosnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + dva ručna prekidača za dve snagi (100% 1li 50%)plus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 50%)18,4 cm  81 cm  8,2 cm 4,5 kg
696,64 €
HEATSCOPE Vision crna 1600W, IP44
zaštita: IP44 - zaštićen od čvrstih objekata do 1 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 1600W, 6,96Aboja ispreda: crnaboja kučišta: titanosnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + dva ručna prekidača za dve snagi (100% 1li 50%)plus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 50%)18,4 cm  81 cm   9 cm 6,0 kg
754,62 €
HEATSCOPE Vision bijela 1600W, IP44
zaštita: IP44 - zaštićen od čvrstih objekata do 1 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 1600W, 6,96Aboja ispreda: bijelaboja kučišta: bijelaosnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + dva ručna prekidača za dve snagi (100% 1li 50%)plus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 50%)18,4 cm  81 cm   9 cm 6,0 kg
940,34 €
HEATSCOPE Vision crna 2200W, IP44
zaštita: IP44 - zaštićen od čvrstih objekata do 1 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 2200W, 9,57Aboja ispreda: crnaboja kučišta: titanosnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + dva ručna prekidača za dve snagi (100% 1li 50%)plus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 50%)18,4 cm  116 cm   9 cm 8,0 kg
1.006,72 €
HEATSCOPE Vision bijela 2200W, IP44
zaštita: IP44 - zaštićen od čvrstih objekata do 1 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 2200W, 9,57Aboja ispreda: bijelaboja kučišta: bijelaosnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + dva ručna prekidača za dve snagi (100% 1li 50%)plus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 50%)18,4 cm  116 cm   9 cm 8,0 kg
1.200,84 €
HEATSCOPE Vision crna 3200W, IP44
zaštita: IP44 - zaštićen od čvrstih objekata do 1 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 2800W, 13,91Aboja ispreda: crnaboja kučišta: titanosnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + dva ručna prekidača za dve snagi (100% 1li 50%)plus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 50%)18,4 cm  166 cm   9 cm 11 kg
1.133,61 €
HEATSCOPE Vision bijela 3200W, IP44
zaštita: IP44 - zaštićen od čvrstih objekata do 1 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 2800W, 13,91Aboja ispreda: bijelaboja kučišta: bijelaosnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + dva ručna prekidača za dve snagi (100% 1li 50%)plus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 50%)18,4 cm  166 cm   9 cm 11 kg
1.494,96 €
HEATSCOPE Zero crna 1800W, IPx4
zaštita: IPx4 - nije zaštićen od čvrstih objekata, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 1800W, 8,18Aboja ispreda: crnaboja kučišta: titanU cijenu uključen nosać sa razmaknicom.osnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENOplus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 60%)Sa drugom tipkom omogućuje šest vremenskih faza odgode od 30 minuta do 12 sati.   16,9 cm  100 cm   7,5 cm 5,0 kg
699,87 €
HEATSCOPE Zero bijela 1800W, IPx4
zaštita: IPx4 - nije zaštićen od čvrstih objekata, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 1800W, 8,18Aboja ispreda: bijelaboja kučišta: titanU cijenu uključen nosać sa razmaknicom.osnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENOplus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 60%)Sa drugom tipkom omogućuje šest vremenskih faza odgode od 30 minuta do 12 sati.   16,9 cm  100 cm   7,5 cm 5,0 kg
699,87 €
HEATSCOPE Zero crna 2400W, IPx4
zaštita: IPx4 - nije zaštićen od čvrstih objekata, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 2400W, 10,91Aboja ispreda: crnaboja kučišta: titanU cijenu uključen nosać sa razmaknicom.osnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENOplus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 60%)Sa drugom tipkom omogućuje šest vremenskih faza odgode od 30 minuta do 12 sati.   16,9 cm  150 cm   7,5 cm 8,0 kg
862,22 €
HEATSCOPE Zero bijela 2400W, IPx4
zaštita: IPx4 - nije zaštićen od čvrstih objekata, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 2400W, 10,91Aboja ispreda: bijelaboja kučišta: titanU cijenu uključen nosać sa razmaknicom.osnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENOplus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 60%)Sa drugom tipkom omogućuje šest vremenskih faza odgode od 30 minuta do 12 sati.   16,9 cm  150 cm   7,5 cm 8,0 kg
862,22 €
HEATSCOPE Zero crna 3200W, IPx4
zaštita: IPx4 - nije zaštićen od čvrstih objekata, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 3200W, 14,55Aboja ispreda: crnaboja kučišta: titanU cijenu uključen nosać sa razmaknicom.osnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENOplus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 60%)Sa drugom tipkom omogućuje šest vremenskih faza odgode od 30 minuta do 12 sati.   16,9 cm  200 cm   7,5 cm 10,5 kg
989,60 €
HEATSCOPE Zero bijela 3200W, IPx4
zaštita: IPx4 - nije zaštićen od čvrstih objekata, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštensnaga: 3200W, 14,55Aboja ispreda: bijelaboja kučišta: titanU cijenu uključen nosać sa razmaknicom.osnovna verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENOplus verzija: UKLJUČENO/IZKLJUČENO + sa daljinskim upravljačem i tri podesive snage (100%, 80% ali 60%)Sa drugom tipkom omogućuje šest vremenskih faza odgode od 30 minuta do 12 sati.   16,9 cm  200 cm   7,5 cm 10,5 kg
989,60 €
-5%
SMART IP20 infracrveni grijač
zaštita: IP20 - zaštićen od čvrstih objekata do 12 mm³, nije zaštićen od vodeboja: bijela, siva ili crnasnaga: 800W, 1300W, 1500W ili 2000Wpotrošnja:  3,6A, 5,9A, 6,8A ili 9,1Avrsta žarulje: manje svetlostiprikljucni kabel: 3 m, običan Euro utičkačnapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu14,5 cm  33 cm 14,5 cm 1,9 kg
174,82 €
184,03 €
-5%
TERM 2000 IP67 infracrveni grijač
zaštita: IP67 - potpuno zaštićeni od prašine, zaštićen od utjecaja uranjana u vodu između 15 cm i 1Mboja: srebrna (anadiziran aluminij) ili zlatasnaga: 1000W, 1650W ili 2000Wpotrošnja: 4,3A, 7,2A ili 8,7Avrsta žarulje: standard ili manje svetlostiprikljucni kabel: 3 m, običan Euro utičkač ili sa Hirschmann priključkomnapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu12,5 cm 60,5 cm 9,5 cm 2,5 kg
326,51 €
343,70 €
-5%
TERM 2000 COLOR IP67 infracrveni grijač, 610 mm
zaštita: IP67 - potpuno zaštićeni od prašine, zaštićen od utjecaja uranjana u vodu između 15 cm i 1Mboja: sve boje po RALusnaga: 1500W, 1650W ili 2000Wpotrošnja: 6,8A, 7,2A ili 8,7Avrsta žarulje: manje svetlostiprikljucni kabel: 3 m, običan Euro utičkač ili sa Hirschmann priključkomnapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu12,5 cm 60,5 cm 9,5 cm 2,5 kg
310,54 €
326,89 €
-5%
TERM 2000 COLOR IP67 SHORT infracrveni grijač, 464 mm
zaštita: IP67 - potpuno zaštićeni od prašine, zaštićen od utjecaja uranjana u vodu između 15 cm i 1Mboja: sve boje po RALuvrsta žarulje: standardsnaga: 1700W ili 2000Wpotrošnja: 7,4 ili 8,7Aprikljucni kabel: 3 m, običan Euro utičkač ili sa Hirschmann priključkomnapon: 230V/50Hz/1fvrsta žarulje: manje svetlostisnaga: 1000W, 1500W in 2000Wpotrošnja: 4,3A, 6,8A in 8,7Aprikljucni kabel: 3 m, običan Euro utičkač ili sa Hirschmann priključkomnapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu12,5 cm  46 cm 9,5 cm 2,1 kg
278,61 €
293,28 €
-5%
TERM 2000 IP44 infracrveni grijač, 515 mm
zaštita: IP44 - zaštićen od čvrstih objekata do 1 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštenboja: srebrna (anadiziran aluminij) ili zlatasnaga: 1000W, 1500W ili 2000Wpotrošnja: 4,3A, 6,5A ili 8,7Avrsta žarulje: manje svetlostiprikljucni kabel: 3 m, običan Euro utičkačnapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu12,5 cm  51 cm 9,5 cm 1,7 kg
254,66 €
268,07 €
-5%
TERM 2000 IP65 L&H FIX infracrveni grijač sa svjetlima, 78 cm
zaštita: IP65 - potpuno zaštićeni od prašine, zaštiten kod niskih mlazova tlaka vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštenboja: srebrna (anadiziran aluminij) ili zlatasnaga: 1100W, 1750W ili 2100Wpotrošnja: 4,7A, 7,6A ili 9,1Avrsta žarulje: standard ili manje svetlostisnaga spot svjetla: 2x 50Wprikljucni kabel: 2 m, 5 vodova sa olovnim zaključcimanapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažufiksna halogenska svjetla12,5 cm 78 cm  9,5 cm 3,4 kg
398,36 €
419,33 €
-5%
TERM 2000 IP65 L&H infracrveni grijač sa svjetlima, 82 cm
zaštita: IP65 - potpuno zaštićeni od prašine, zaštiten kod niskih mlazova tlaka vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštenboja: srebrna (anadiziran aluminij) ili zlatasnaga: 1100W, 1750W ili 2100Wpotrošnja: 4,7A, 7,6A ili 9,1Avrsta žarulje: standard ili manje svetlostisnaga spot svjetla: 2x 50Wprikljucni kabel: 2 m, 5 vodova sa olovnim zaključcimanapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažupodesiva spot halogenska svjetla12,5 cm 82,5 cm 9,5 cm 3,4 kg
478,19 €
503,36 €
-5%
TERM 2000 IP65 L&H infracrveni grijač sa svjetlima, 191 cm
zaštita: IP65 - potpuno zaštićeni od prašine, zaštiten kod niskih mlazova tlaka vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštenboja: srebrna (anadiziran aluminij) ili zlatasnaga: 1200W, 1850W ili 2200Wpotrošnja: 5,1A, 8,0A ili 9,4Avrsta žarulje: standard ili manje svetlostisnaga spot svjetla: 4x 50Wprikljucni kabel: 1 m, 5 vodova sa olovnim zaključcimanapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažufiksna halogenska svjetla12,5 cm 192 cm 9,5 cm 7,1 kg
797,52 €
839,50 €
-5%
TERM 2000 IP67 infracrveni grijač sa dve jedinice
zaštita: IP67 - potpuno zaštićeni od prašine, zaštićen od utjecaja uranjanja u vodu između 15 cm i 1Mboja: srebrna (anadiziran aluminij) ili zlatasnaga: 2x1650W ili 2x2000Wpotrošnja: 14,4A ili 17,4Avrsta žarulje: standard ili manje svetlostiprikljucni kabel: 1 m, 5 vodova sa olovnim zaključcimanapon: 230V/50Hz/2ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu12,5 cm 128 cm 9,5 cm 4,9 kg
637,85 €
671,43 €
-5%
TERM 2000 IP67 infracrveni grijač sa tri jedinice
zaštita: IP67 - potpuno zaštićeni od prašine, zaštićen od utjecaja uranjana u vodu između 15 cm i 1Mboja: srebrna (anadiziran aluminij) ili zlatasnaga: 3x1650W ili 3x2000Wpotrošnja: 21,6A ili 26,1Avrsta žarulje: standard ili manje svetlostiprikljucni kabel: 1 m, 5 vodova sa olovnim zaključcimanapon: 230V/50Hz/3ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu12,5 cm 60,5 cm 32 cm 6,8 kg
957,18 €
1.007,56 €
-5%
SMART FRAME IP20 infracrveni grijač
zaštita: IP20 - zaštićen od čvrstih objekata do 12 mm³, nije zaštićen od vodeboja: bijela ili sivasnaga: 1500W ili 2000Wpotrošnja:  6,8A ili 9,1Avrsta žarulje: manje svetlostiprikljucni kabel: 3 m, običan Euro utičkačnapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu 10 cm  60 cm  33 cm 4,6 kg
278,61 €
293,28 €
-5%
SMART IP24 infracrveni grijač
zaštita: IP24 - zaštićen od čvrstih objekata do 12 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštenboja: bijela, srebrna ili crnasnaga: 1500W ili 2000Wpotrošnja: 6,5A ili 8,7Avrsta žarulje: manje svetlostiprikljucni kabel: 3 m, običan Euro utičkačnapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu14,5 cm  47 cm 14,5 cm 2,7 kg
222,72 €
234,45 €
-5%
SMART 3000 IP24 infracrveni grijač
zaštita: IP24 - zaštićen od čvrstih objekata do 12 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštenboja: bijela ili srebrnasnaga: 2x1500W or 2x2000Wpotrošnja: 13A or 17,4Avrsta žarulje: manje svetlostiprikljucni kabel: 3 m, običan Euro utičkačnapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu14,5 cm  90 cm 14,5 cm 4,6 kg
438,27 €
461,34 €
-5%
SMART 6000 IP24 infracrveni grijač
zaštita: IP24 - zaštićen od čvrstih objekata do 12 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštenboja: bijela ili srebrnasnaga: 3x2000Wpotrošnja: 26,1Avrsta žarulje: manje svetlostiprikljucni kabel: 3 m, običan Euro utičkačnapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu28,5 cm 143 cm 13 cm 4,6 kg
637,85 €
671,43 €
-5%
TERM 2000 IP24 infracrveni grijač, 515 mm
zaštita: IP24 - zaštićen od čvrstih objekata do 12 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštenboja: srebrna (anadiziran aluminij) ili zlatasnaga: 1000W, 1500W ili 2000Wpotrošnja: 4,3A, 6,5A ili 8,7Avrsta žarulje: manje svetlostiprikljucni kabel: 3 m, običan Euro utičkačnapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu12,5 cm  51 cm 9,5 cm 1,7 kg
238,69 €
251,26 €
-5%
TERM2500 VOLCANO IP20 infracrveni grijač
zaštita: IP20 - zaštićen od čvrstih objekata do 12 mm³, nije zaštićen od vodeboja: crnasnaga: 2x1250Wpotrošnja:  11,4Avrsta žarulje: standardprikljucni kabel: 3 m, običan Euro utičkačnapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu 28 cm   43 cm  46 cm 5,5 kg
438,27 €
461,34 €
-5%
TERM 2000 CVH IP20 infracrveni grijač
zaštita: IP20 - zaštićen od čvrstih objekata do 12 mm³, nije zaštićen od vodeboja: crvena ili crnasnaga: 1500W ili 2000Wpotrošnja:  6,8A ili 8,7Avrsta žarulje: standardprikljucni kabel: 3 m, običan Euro utičkačnapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu11,5 cm  43 cm  15 cm 1,5 kg
286,59 €
301,68 €
-5%
TERM 2000 TOWER PALMS IP67 samostoječi infracrveni grijač
zaštita: IP67 - potpuno zaštićeni od prašine, zaštićen od utjecaja uranjana u vodu između 15 cm i 1Mboja: bijela, srebrna (anadiziran aluminij) ili crnasnaga: 2x1500W, 2x2000W, 3x2000W ili 4x2000Wpotrošnja: 13,6A, 18,2A, 22,3 ili 36,4Avrsta žarulje: standard ili manje svetlostiprikljucni kabel: 10 m, 5 vodova sa olovnim zaključcimanapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu R130 cm 270 cm 42 kg
1.947,10 €
2.049,58 €
-5%
TERM 2000 TOWER IP67 samostoječi infracrveni grijač
zaštita: IP67 - potpuno zaštićeni od prašine, zaštićen od utjecaja uranjana u vodu između 15 cm i 1Mboja: srebrna (anadiziran aluminij)snaga: 3x1000W, 3x1500W ili 3x2000Wpotrošnja: 13,6A, 20,5A ili 27,3Avrsta žarulje: standard ili manje svetlostiprikljucni kabel: 10 m, 5 vodova sa olovnim zaključcimanapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu  R110 cm  270 cm 45 kg
1.619,78 €
1.705,04 €
-5%
TERM TOWER HANGING HORIZONTAL L&H IP65 viseči infracrveni grijač sa svjetlima
zaštita: IP65 - potpuno zaštićeni od prašine, zaštiten kod niskih mlazova tlaka vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštenboja: srebrna (anadiziran aluminij)snaga: 3x2100Wpotrošnja: 28,3Asnaga spot svjetla: 6x 50Wvrsta žarulje: standard ili manje svetlostiprikljucni kabel: 1 m, 5 vodova sa olovnim zaključcimanapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu  R110 cm  30 cm 15 kg
1.420,21 €
1.494,96 €
-5%
TERM 2000 HANGING IP67 viseči infracrven grijač
zaštita: IP67 - potpuno zaštićeni od prašine, zaštićen od utjecaja uranjana u vodu između 15 cm i 1Mboja: srebrna (anadiziran aluminij)snaga: 3x1000W, 3x1500W ili 3x2000Wpotrošnja: 13,6A, 20,5A ili 27,3Avrsta žarulje: standard ili manje svetlostiprikljucni kabel: 1 m, 5 vodova sa olovnim zaključcimanapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu  R110 cm   30 cm 20 kg
1.460,12 €
1.536,97 €
TERM TOWER TABLE
Stolna ploča, koje se pritvrdi na samostoječi grijač.
251,26 €
TERM TOWER ASHTRAY
Pepeljara koja se pritvrdi na stolnu ploču.
167,23 €
-5%
TERM IR SPA IP20 infracrveni grijač
zaštita: IP20 - zaštićen od čvrstih objekata do 12 mm³, nije zaštićen od vodeboja: srebrna (anadiziran aluminij)snaga: 500W ili 750Wpotrošnja:  2,3A ili 3,4Avrsta žarulje: standardprikljucni kabel: 3 m, običan Euro utičkačnapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu  R45 cm 90 -157 cm 5,9 kg
478,19 €
503,36 €
-5%
TERM TOWER HANGING HORIZONTAL IP67 viseči infracrveni grijač
zaštita: IP67 - potpuno zaštićeni od prašine, zaštićen od utjecaja uranjana u vodu između 15 cm i 1Mboja: srebrna (anadiziran aluminij)snaga: 3x2000Wpotrošnja: 27,3Avrsta žarulje: standard ili manje svetlostiprikljucni kabel: 1 m, 5 vodova sa olovnim zaključcimanapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu  R110 cm  30 cm 12 kg
1.156,76 €
1.217,65 €
-5%
SMART TOWER DIMMER IP20 infracrveni grijač
zaštita: IP20 - zaštićen od čvrstih objekata do 12 mm³, nije zaštićen od vodeboja: bijela, srebrna, crvena ili crnasnaga: 2x 1500Wpotrošnja: 13,6Avrsta žarulje: manje svetlostiprikljucni kabel: 3 m, običan Euro utičkačnapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu 31 cm   33 cm 129 cm 8,5 kg
478,19 €
503,36 €
-5%
SMART INFO IP24 infracrveni grijač
zaštita: IP24 - zaštićen od čvrstih objekata do 12 mm³, zaštićen od prskane vode iz svih smjerova - ograničen prolaz vode dopuštenboja: bijela ili srebrnasnaga: 2x1500Wpotrošnja: 13Avrsta žarulje: manje svetlostiprikljucni kabel: 3 m, običan Euro utičkačnapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu 9,5 cm 167 cm 14,5 cm 7,5 kg
757,60 €
797,48 €
-5%
TERM TOWER HANGING VERTICAL IP67 viseči infracrveni grijač
zaštita: IP67 - potpuno zaštićeni od prašine, zaštićen od utjecaja uranjana u vodu između 15 cm i 1Mboja: srebrna (anadiziran aluminij)snaga: 3x2000Wpotrošnja: 27,3Avrsta žarulje: standard ili manje svetlostiprikljucni kabel: 1 m, 5 vodova sa olovnim zaključcimanapon: 230V/50Hz/1ftip osigurača: C (spora)nosač za montažu  R110 cm  50 cm 12 kg
1.276,51 €
1.343,70 €
-30%
HELIADA 77, 1500W infracrveni grijač sa daljinskim upravljačem za na zid ili mobilni stalak, IP20
zaštita: IP20snaga: 1500WDaljinski upravljač s podesivimanjem snage na 0, 50 ili 100% i mekane inaktivacije.Za unutrašnju upotrebu ili vanjske zaštićene terase.napon: 230V/50Hz/1fobuhvaća površinu: 15 - 20 m2visina montaže: najvec 2,3 - 2,5 mboja: bijela RAL 9016kabela: 5 minox mrežanosač za fiksiranje na zid 14 cm  47,5 cm 15,5 cm
255,50 €
365,00 €
-30%
HELIADA 88, 3000W infracrveni grijač za na zid, IP20
zaštita: IP20snaga: 2x1500WZa unutrašnju upotrebu ili vanjske zaštićene terase.napon: 230V/50Hz/1fobuhvaća površinu: 20 - 25 m2visina montaže: najvec 2,8 - 3,3 mboja: bijela RAL 9016kabela: 1,5 minox mrežanosač za fiksiranje na zid 15 cm   89 cm 15,5 cm
307,12 €
438,75 €
-30%
HELIADA 990, 2000W infracrveni grijač sa Tcala željeznim stalkom, IP20
zaštita: IP20snaga: 2000WUključuje HELIDA 11 infracrveni grijač, IP20.Tcala stalakom iz željeza.Za unutrašnju upotrebu ili vanjske zaštićene terase.napon: 230V/50Hz/1fobuhvaća površinu: 12 - 15 m2visina montaže: najvec 2 - 2,3 mboja: bijela RAL 9016kabela: 5 minox mrežanosač za fiksiranje Tcala stalakgrijač: 13 cm  45,5 cm  9 cmstalak: 50 cm   38 cm  213 cm
273,00 €
390,00 €
-30%
HELIADA 992, 2000W infracrveni grijač sa Tcala željeznim stalkom, IP20
zaštita: IP20snaga: 2000WUključuje HELIDA 11 infracrveni grijač, IP20.Tcala stalak iz željeza.Za unutrašnju upotrebu ili vanjske zaštićene terase.napon: 230V/50Hz/1fobuhvaća površinu: 12 - 15 m2visina montaže: najvec 2 - 2,3 mboja: antracitkabela: 5 minox mrežanosač za fiksiranje Tcala stalakgrijač: 13 cm  45,5 cm  9 cmstalak: 50 cm   38 cm  213 cm
273,00 €
390,00 €
-30%
HELIADA 993, 3000W infracrveni grijač sa Tilt metalnim stalkom, IPX5
zaštita: IPX5snaga: 2x1500WUključuje HELIDA 11 infracrveni grijač, IPX5.Tilt metalni stalak.Za vanjsku upotrebu.Po visini podesiv stalak sa kromiranim, pomakljivim in drsnim rukama. Grijača možete pomaknuti bilogde. Jedan gumb za ukličivanje i izključivanje na stubu. Uređaj protiv naginjanja – prekine tok ako padne.napon: 230V/50Hz/1fobuhvaća površinu: 22 - 24 m2boja: antracitkabela: 4 minox mrežanosač za fiksiranje Tcala stalakgrijač: 13 cm  45,5 cm  9 cmstalak:210 cm
926,62 €
1.323,75 €